نق

خیلی ساده است. بیا فرض کن که به تو یک سری قوانین صحیح ریاضی را یاد داده اند و گفته اند حالا بیا با این ها همه ی مسائل ساده ی زندگی ات را حل کن. تو یاد می گیری که مثلا سیصد ضربدر چهار می شود هزار و دویست. آنوقت لازم می شود بروی نانوایی.
حالا برای خریدن نان رک و پوست کنده به نانوای بدبخت می گویی آقا سیصد ضربدر چهار به من بده؟!زیرا قوانین ریاضی قابل تبدیل نیست؟ تا قیامت ثابت است؟و همیشه همانست که بو...د؟ یا آن را درست و حسابی در مغزت حلاجی می کنی و بعد می گویی؛ آقا من چهار تا نان تافتون  می خواهم؟!

این همان حکایت نوع برخورد ما مسلمانان متحجر و متعصب است با اسلام. ظرف هزار وچهارصد سال علم از یک دو بعلاوه دوی ساده هزاران فرمول ریاضی درآورده که ابررایانه ها و ماهواره هایش را با آنها راهبری می کند...اما از قوانین ریاضی زندگی ما مسلمانان هم هزار و چهارصد سال گذشته و هنوز در مراکز درسی دینی ما کتابهای چهارصد سال پیش تدریس می شود بدون یک کلمه تغییر.
هنوز حتی مغزمان آنقدر رشد نکرده که بتوانیم قوانین ساده ی قرآن و احکام اسلامی را به روز برگردانیم و خیر سرمان مثلا  توی نانوایی هم که می رویم؛ مثل بدبختهای عقب افتاده ی توسری خور؛ داد می زنیم:"لا تبدیل لخلق الله"...آقا سه تا سیصدتومن به من بده!آن نانوای بدبخت هم که مقصودمان را نفهمد و بگوید اینچه اسلامیست که شما دارید؟! با چماق نفرت می کوبیم روی سرش که تو محاربی! تو کافری! تو مفسدفی الارضی!  ...قص علی هذا.

راشین گوهرشاهی
/ 0 نظر / 25 بازدید