ما برای چی زنده ایم

 

 

مامان!

ما برای چی زنده ایم؟

 

- ما نه برای زندگی زنده ایم...

نه برای مرگ.

 

 

ر.گ

/ 1 نظر / 51 بازدید
رضا

مابرای چی زنده ایم؟ یکم تو بحر این سوال برو ببین چه کسی سوال کرده اگر بچه ای این سوال رو پرسیده باید یک جور بهش جواب داد اگر فرد دل شکسته ای پرسیده باشه باید یک جور دیگه بهش جواب داد یا شاید اگر فرد گناهکاری پرسیده باشه اونم باید طور دیگه بهش جواب داد مثلا : فردی که خطا کرده و خودش میدونه که مستحق مرگه از خودش می پرسه چرا زنده ام؟جوابش باید داد که خدا بهت فرصت دوباره داده پس از دستش نده. در کل ما زنده ای که یا خوبی کنین یا بدی همین آخرش هم که فوت شدیم جامون یا تو بهشته یا جهنم و یا پاد هوا بین جهنم و بهشت موندیم