ستاره ها

بهش گفتم : به نظر تو تن ما از بقایای کدوم ستاره هاس؟
گفت :از غبار تمام ستاره ها.... ما تشکلی از ذرات تمام ستاره هاییم...
گفتم : به نظرت غبار تن ما دوباره به کدوم ستاره ها میرسه؟
گفت : به خورشید
پرسیدم : چطور ممکنه؟
گفت: اذا زلزلت الارض زلزالها...
و اخرجت الارض اثقالها
زیر لب قدرتش را نداشتم که بگویم :
و قال الانسان ما لها... .

راشین گوهرشاهی

/ 0 نظر / 31 بازدید