همین!

  دنیا به طرز مضحکی عادلانه بین افراد بشریت تقسیم شده

بنابراین ما هیچوقت این شانس رو نداریم که یه برگزیده باشیم

ولی این شانس به همه آدما از جمله ما و شما داده شده؛  که مودم خودمون رو فعال کنیم و در جهت اطلاعات کائنات تنظیمش کنیم حالا بعضیا مث من و شما میرن دنبالش؛
بعضیا می گن ول کن بابا ... بزارکپه مرگمونو بزاریم...  همین!

/ 1 نظر / 69 بازدید
فتان

عالی