لحظه ها

 

به نحو خوشبینانه ای گمان می کنم اگر آدمی دست از تفکر به  گذشته، آینده و هرچیز دیگری بردارد و فقط با تمام وجودش ذهن و دلش را در هر لحظه متمرکز کند بر روی لحظه  اکنونی که آن را تجربه می کند، و با تمام وجود، ارزش و زیبایی آن لحظه را درک و تجربه کند، به شعور و شهودی کامل، و به هدف غائی خود از خلقت رسیده است.

ر.گ

/ 0 نظر / 27 بازدید