بررسی بعضی از اثرات علمی غسل و وضو و تیمم بر سلامت انسان

الف- غسل:

غسل یکی از آداب دینی موکد اسلام است که به دلیل ندانستن دلیل علمی و روشنی برای آن،   بسیاری از ما تنها به عنوان رفع تکلیف به اجرای آن اقدام نموده  و یا با اکراه به انجام،  مبادرت می ورزیم. امابه دور از  دلیل تراشیهای خیالی و اغراق آمیز برای این عمل؛ دلایل علمی بسیاری وجود دارد که ثابت میکند انجام غسل و وضو در دفعات توصیه شده؛  با تاثیر بسزایی که در افزایش رطوبت سطحی جسم  و تنظیم حرارت بدن به سمت تعادل دارد می تواند دربرابر بسیاری از بیماریهای عصبی وجنسی، مدافع فرد باشد.

به عنوان مثال  از دیدگاه طب سنتی؛ با افزایش سودا و سردی و خشکی در زمان پریود زنان که در اثر تجمع رسوبات خونی در رحم اتفاق می افتد و غالبا با تیره شدن رنگ چهره آنان و یا سیاه شدن دور چشم ها  و سرد شدن دستها و احساس سرما و کج خلقی ماهانه ایشان؛ نسبت به زمانهای عادی، قابل تشخیص است؛ انجام غسل پس از تغییرات ماهانه  بدن با افزایش میزان رطوبت  عمومی؛ منجر به کاهش  خشکی ناشی از قلیان سودا در زمان پریود میگردد. این درحالیست که به دلیل مضرات رطوبت در طول زمان پریود برای زنان؛ که منجر به پیدایش کیستهای تخمدان در اثر وجود سودا در حضور بلغم می گردد؛ حتی تکلیف  وضو گرفتن و به نماز ایستادن در آن زمان از گردن زنان ساقط شده است؛ درحالیکه عبادتهای دیگری که نیازمند وضو و یا غسل و رساندن هرنوع رطوبت دیگری به بدن نیست؛ نظیر دعا و ذکر، در آن زمان همچنان مستحب است. ولیکن پس از پایان دوره ی مذکور؛ و خروج کامل سودا از بدن، با انجام این طهارت عمومی، علاوه بر تنظیم دوباره حرارت بدن به سمت رطوبت و حرارت متعادل،  از احتمال وقوع کیست تخمدان و فیبروم رحمی تا حد زیادی کاسته می شود. همچنین انجام غسل یا طهارت عمومی پس از مجامعت، غلبه ی حرارت و خشکی صفرا و تاثیرات منفی آن را در بدن کاهش داده؛ و رطوبت سرایت کننده از طریق آن به بدن؛ باعث تعادل هورمونی در جسم شده و همچون سد تدافعی هوشمندی دربرابر امکان بروز انواع سرطان ازقبیل سرطان سینه و رحم در زنان  و  همچنین سرطان پروستات در مردان عمل می کند.

همچنین غسل؛ از طریق خنثی نمودن امواج الکترومغناطیسی بدن که تحت تاثیر تغییرات هورمونی ماهانه و یا انجام مقاربت؛ دچار عدم تعادل شده و انرژی نورونهای عصبی بدن را دچار اختلال نموده است؛ به بازگشت اعصاب به سطح نرمال و ریتم حیاتی طبیعی آن کمک شایانی می نماید. لذا پس از انجام عمل غسل؛ چه به صورت  ارتماسی و یا ترتیبی؛ که در هردو نوع آن؛ کلیه ی اعضای بدن تحت تاثیر خاصیت  خنثی کننده آب از لحاظ الکترومغناطیسی قرار میگیرد، تعادل به سیستم عصبی بدن بازگشته و فعالیت کنترل کننده وضعیت سلامتی توسط پمپ های انرژی الکترومغناطیسی بدن؛ نظیر غدد مترشحه داخلی، مغز و ضربانهای قلب؛ از نو برنامه ریزی می شود.

ب- وضو:

 چنانکه گفته شد؛ غسل و  وضو و تیمم؛ هرسه  اعمالی هستندکه با کمک خاصیت خنثی کنندگی آب یا خاک، نسبت به امواج الکترو مغناطیسی؛  نقش زدایندگی تاثیرات الکترومغناطیسی مزاحم  و بیگانه  طبیعی یا صنعتی را بر بدن دارند. معمولا تراکم انرژی به صورت نامتعادل در بدن باعث ایجاد دردهای عصبی و موضعی گذرا در اعضای بدن می شود و همچنین نقطه ی شروعی برای انواع بیماریهای جسمی و عصبی در فرد به شمار می آید.از لحاظ علمی ثابت شده است که تراکم این انرژی معمولا در پایانه های عصبی بدن و محلهایی که در وضو توسط فرد خیس می شوند اتفاق می افتد. به طور مثال، در تحقیقی به عمل آمده توسط دانشمندان آلمانی، چنین عنوان شده که در صورتیکه هر فرد روزانه پنج بار جلوی انگشتان پایش را خیس کند، دچار سکته ی مغزی نمی شود. فعالیتی که در وضو به صورت یک مستحب در وضو بیان شده است و توسط افراد نمازگزار اجرا می شود. همچنین توسط حکمای طب سنتی بیان شده است که مزاج مغز سرد و تر است و در صورتیکه کمی از تری مغز کاهش یابد، بدن خود به خود متمایل به افسردگی و اندوه می شود.این تمایل به افسردگی و از دست دادن شور و نشاط را هر فردی پس از برخاستن از خواب و انجام ساعاتی کار روزانه، در خود احساس می کند و مطمئنا فرد معترف است که شور و نشاط او در ابتدای روز به هیچ عنوان با میزان شور و حس شادابی در میانه ی روز برابری نمی کند.  لذا می توان گفت مسح پنج باره ی سر در وضوی روزانه، تدبیر دیگریست در اسلام برای سرد و تر نگه داشتن نسبی مغزو کمک به سلامت فکر و شادمانی او در طول روز ودر نتیجه  کمک به حفظ شادابی و سلامتی جامعه .

مطمئنا با شستشوی پایانه های عصبی بدن؛ نظیر انتهای دستها و پاها و رساندن رطوبت به فرق سر و صورت؛ تعادل الکترومغناطیسی در بدن؛ توسط  خاصیت خنثی کنندگی آب، بر قرار می شود. همچنین با تغییر حرارت و رطوبت در محلهای شسته شده، رطوبت نسبی بدن از سمت خشکی(بیماری) به سمت رطوبت(سلامتی) حرکت میکند. لذا از نظر طب سنتی مزاج بدن به سمت تعادل  حرکت میکند. چنانچه حتی در تغییر طبایع؛ دو طبع مرطوب دم(گرم و تر) و بلغم(سرد و تر) نسبت به طبایع سودا(سرد و خشک) و صفرا(گرم و خشک) از سلامتی بیشتری برخوردار هستند.

غسل و وضو به دلیل تاثیر مستقیمی که بر فعالیت غدد مترشحه داخلی؛ از طریق ایجاد تعادل رطوبت  و حرارت نسبی در آنها می گذارند، منجر به تنظیم  ترشح هورمونهای  داخلی شده و این موضوع؛ یکی از آشکارترین دلایلیست که زنان در جوامع اسلامی نسبت به جوامع غیر مسلمان از روند پیری و یائسگی دیررس تری برخوردارند. همچنین در بین دو فرد با ژنتیک مشابه؛ نظیر دوقولوهای همسان؛ فردی که مبادرت به انجام غسل و وضو متناسب با تکالیف دینی می ورزد؛ نسبت به فرد دیگری که اعتقادی به انجام این آداب ندارد؛ در سنین میانسالی از ریزش مو و چروکیدگی پوست و بیماریهای ناشی از اختلالات هورمونی کمتری برخوردار است.

 وضو و غسل با تنظیم حرارت و رطوبت بدن؛ تمایل بدن را نسبت به مشروبات الکلی که وضعیت گرم و تر دارند  از بین می برد. با انجام این دو عمل به صورت مرتب  در افراد سرد مزاج، به دلیل کاهش   سودا در اعصاب سطحی، و تبدیل  نا آرامی های سوداوی به آرامش و خوشایندی طبع  بلغمی، و در افراد گرم مزاج تاثیر "تری" بر اعصاب سطحی و تبدیل خلق و خوی مضطرب و دلشوره های ناخوشایند صفراوی مزاجان به خوش خلقی، شادمانی و خوشبینی دموی؛  فرد  تمایل کمتری به سمت سیگار (گرم و خشک)و مسکرات(گرم و ترو سرد و تر)در خود احساس می کند. که در صورت تداوم بر  تکرار آن در سه تا پنج نوبت سفارش شده؛ و تکمیل آن در حد اعمال مستحب در وضو؛ نظیر شستشوی دهان و بینی، قادر خواهد بود  میزان زیادی از مصرف سیگار خود را کاهش دهد.  این یکی از دلایل عمده ایست که با یک نگاه گذرا بر عمومیت مصرف مسکرات و آرام بخشها مشاهده می شود  اغلب  افراد مناطق سنی نشین که اعمال وضو را پنج نوبت در روز و به صورت کامل شستشوی سه بار دستها و صورت و شستشوی کامل دهان و بینی و پا انجام می دهند نسبت به افراد دیگر در جامعه؛  نسبت به سیگار و دیگر مواد افیونی  و مسکرات  گرم؛ و همچنین اعمال مذمومی که از گسترش خوی سوداوی در جامعه برمیخیزد؛ نظیر دروغ و دزدی؛  تمایل بسیار کمتری از خود نشان می دهند.

 اهمیت ایجاد سلامت در وضو و غسل تا حدیست که شرط عملی انجام هر دو عمل غسل و وضو؛ حفظ سلامت بدن است و در صورتیکه به هرنحوی رساندن رطوبت به بدن منجر به زیان جسمی گردد؛ می بایست به جای آن از تیمم بر خاک تمیز (که در ایجاد تعادل  و تخلیه الکترومغناطیسی اعصاب همان خصوصیت آب را در خنثی سازی بارهای منفی و مثبت دارد، استفاده  شود .

همچنین از آنجا که تغییراتی که توسط غسل و وضو به صورت مقطعی در بدن ایجاد می شود؛  اعصاب سطحی و فراگیر بدن را درگیر می سازد؛ لذا طبایع اولیه ی فرد که ممکن است در اثر خوردن مواد گوناگون و یا متناسب با محیط زندگی و شرایط ژنتیکی و تربیتی تغییر کرده و فرد را دچار بیماری مزاجی نموده باشد، تاثیر کمتری در تغییر خلق و خوی اجتماعی و شخصیت روحی فرد؛ خواهد داشت و جامعه از هماهنگی بیشتری در گرایش به اعمال و افکار مثبت در بین افراد؛ برخوردار خواهد بود. 

 

 

پس از پاکسازی بدن از انواع تراکم انرژی مزاحم با انجام وضو یا غسل یا تیمم؛ ایجاد تعادل در بدن و عمل غنی سازی روح باتمرکز بر  اذکار و ایجاد تعادل در بدن با تمسک  به افعال و  حرکات نماز؛ در بهترین زمان آن؛ یعنی در اوایل وقت نمازهای پنجگانه  انجام می شود. اهمیت حفظ اوقات شرعی نماز و ارجحیت ادای نماز در اول وقت در اینست که این زمانیست که   ازروی وضعیت قرارگیری خورشید و ماه در شبانه روز  نسبت به نیمکره ای از زمین که ماا در آن قرار داریم  و موقعیت جغرافیایی مخصوصی که ما در آن به سر می بریم؛ و زاویه ی تشکیل دهنده ی خورشید و ماه با زمین؛ در زمان تحول هریک از موقعیتی به موقعیت دیگر؛ محاسبه شده است. و در این زمانست که ما رو به قبله  ای می ایستیم که در حقیقت  جهت اصلی مغناطیسی  آهن ربای بزرگ زمین است؛ و بیشترین تاثیر و قدرت را در ایجاد تعادل مغناطیسی بر یونهای آهن موجود در خون و در نهایت؛ تعادل عصبی کامل در فرد ایجاد می کند.

به عبارت دیگر؛ در زمان اقامه نمازرو به سمت قبله و در جهت امواج مثبت الکترومغناطیسی هماهنگ طبیعی؛ مجددا بدن فرصت این را می یابد که یونهای آهن موجود در بدن و از جمله گلبولهای قرمز خون را در جهت امواج الکترومغناطیسی طبیعی زمین آرایش داده و در نتیجه  به صورت ناخودآگاه دریایی از آرامش و خرسندی به وجود آدمی سرازیر  شود؛ که دلیل اصلی آن همان خنثی شدن بارهای منفی الکترومغناطیسی ا ناشی از تاثیرات  دیگر مولدهاست و جهت گیری صحیح یونهای ]آهن بدن در جهت امواج الکترومغناطیسی اصلی زمین. در این حالت، بدن و احساسات آدمی از بارهای منفی تزکیه می شود و انواع و اقسام بیماریهای روحی و جسمی در بدن؛ قبل از ریشه دواندن و یا حتی  شکل گرفتن؛ ناپدید می شوند. اذکار و حرکات صحیح نماز؛ هماهنگ با تمام ذرات عالم؛ تسبیح و خضوع و خشوع در برابر پروردگار را به کلیه ی سلولهای اندامی و عصبی بدن تلقین نموده و نرم افزار پیشرفته ی مغز و  وجود چند لایه ی ذهن انسان را به سمت کمال ارزشمندی که برای آن آفریده شده تحت نظر آفریدگارش؛ در هر شبانه روز؛ پنج نوبت برنامه ریزی میکند.

 

 نویسنده و محقق: راشین گوهرشاهی- بر مبنای مطالعات اجتماعی و پژوهشهای زمین شناسی پزشکی-طب سنتی و سلامت 

 

/ 1 نظر / 558 بازدید
ز

سلام. اینکه شما مطالعاتی دارید و به نتایجی رسیدید در جای خودش خوبه ولی اینکه فکر کنیم علت احکام شرعی هم همینها بوده یعنی انتخاب این مصلحتهایی که شما بهش رسیدید را به خدا نسبت دهیم، از نظر شرعی کار درستی نیست. موفق باشید