کات


یک دفعه، یه جایی،

اون وسط مسطا ،

مرگ بهت شلیک می کنه  و  بهت میگه؛

کات! 

مرگ همیشه جلوتر از آدم می دوه!

زندگی فقط یه فرصت کوچیکه مابین میلیاردها آدم،

تا آدم، یکم از حس تنهایی ابدی دربیاد،

بعد دوباره برای یه  ابدیت تنها بشه...

هیچکی هم نمی دونه بین این چند میلیاردتا آدم واقعا چه خاکی باید بریزه توی سرش!

مشکل اساسی بشریت همینه!

 

 

راشین گوهرشاهی

تکه پاره های یک زندگی منطقی

/ 1 نظر / 57 بازدید