من به این آیه ایمان دارم که: همانا ارزش هر مومنی به اندازه ی لبخندیست که برای شادی دل انسانها و با عطوفت و مهرورزی به روی همنوعانش می زند... اما افسوس که چنین آیه ای هرگز در هیچ کتاب مقدسی نازل نشده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید