در همین لحظه

در همین لحظه میلیاردها سلول جدید، حیاتشان را آ غاز می کنند...در همین لحظه میلیاردها حرف نگفته از زبانها می گذرد...میلیاردها سخن  زیبا رد و بدل می شود... میلیاردها قلب به تپش ادامه می دهد...میلیاردها ریه، هوای تنفس میلیونها شهر را  در خود فرو می دهد...میلیاردها چشم به خواب می رود و بیدار میشود، و  میلیاردها اشک و لبخند بر گونه ها و لبها می‌نشیند... 

 

چه عظمتی دارد این دنیا...

و چه ازدحامی از غمها..شادیها..زمزمه ها...

نه...

من تنها نیستم...

حتی بدون تو.

 

راشین گوهرشاهی

/ 2 نظر / 31 بازدید
قلم

درهمین لحظه هزاران ستاره می میرند وهزارن ستاره متولد می شوند[گل]حیات وممات نشانه عظمت و وجود خدای قادر ومتعال است[گل]

(الف_هيچ)

خيلي دوست داشتني بود [گل]