زنان...فمنیست...فمنیست اسلامی

در جامعه های عقب افتاده شبیه جامعه ی ما نگاه تعصب گرا در قالب مذهب و سیاست؛ دست به طرد و حذف تدریجی زنان از جامعه و افزایش محدودیتهای اجباری آنان زده و تقسیم قدرت و جایگاه نه بر اساس عدالت و احتساب توانایی و ذکاوت؛ بلکه در بدو امر؛ بر اساس جنسیت گراییست. این جنسیت گرایی جایگزینی برای فعالیتهای تبعیض نژادی جوامع غیر مذهبی؛ در جامعه های با تفکر مذهبیست که در واقع اهداف مخفی تبعیض نژادی؛ را به صورت علنی با بیرون کشیدن زنان از سطوح شغلی و تحصیلی و فراگیری فنون و دانش، محدود کردن آزادی های فردی و تشویق آنان به تحت کفالت قرار گرفتن بی چون و چرا (جایگزین بردگی)بدون حمایت از حقوق انسانی مجزا؛ جهت تامین امور خدماتی جنس مرد و احتباس در اهداف مشخص لذت جویی جنسی و یا باروریست.
همچنین در تفکر فمنیستی تلاش برای قرار دادن زن و مرد در دو طرف یک سطح تساوی بدون توجه به قابلیتهای متفاوت جسمی و روحی و حتی علایق متفاوت جنسیتهاست.

درحالیکه در جامعه ی اسلامی تلاش برای قرار دادن زن و مرد در دو کفه ی تعادلی یک ترازو ؛ ایجاد تعادل به جای تساوی و رویکرداصلاح روابط اجتماعی فردی بر اساس نیاز، علاقه و توان و ظرفیت دو جنس است .

بر طبق منابع اسلامی غیر از محیط های خانوادگی که مانند هر معامله و قرارداد دیگری فعالیتهای زوجین تابع شرایط قرارداد توافق شده ی بینابینی مندرج عقدنامه ی نکاح است؛ در بقیه ی سطوح؛ این حق به زنان داده شده که در هر زمینه ای همپای مردان به کسب دانش و مهارت پرداخته و در صورت احراز تمام شرایط لازم برای تصدی یک پست؛ از میزان آزادی عمل، و حقوق مادی و معنوی مساوی با آنان در جامعه برخوردار شوند.
با توجه به این مضامین؛ هرگونه سهمیه بندی جنسیتی در کسب مدارج دانشگاهی و پستهای شغلی بدون در نظر گرفتن سطح توانایی ، دانش و مهارت افراد؛ به منزله ی زیر پا گذاشتن حقوق انسانی زنان در جامعه است.


راشین گوهرشاهی
/ 1 نظر / 66 بازدید
مهدی

با سلام زن در جامعه اسلام ارزش والای دارد و از حقوق بسیار بالایی هم برخوردار هست. حتی جهادکه واجب می‌شود بر زنان واجب نیست و این مردها هستند که باید بروند وکشته شوند. اگر بپرسید که برای چی رفتی جبهه می‌گوید برای دفاع از اسلام و ناموس. حالا این ناموس کی هست که انقدر مهم شده شما جانانات را می‌دهید؟ ناموس همان زنها در جامع اسلامی هستند که انقدر ارزش دارند که مردها باید جانشان را بخاطر آنها بدهند. باید یک مقدار با انصاف به آن نگاه کرد. موفق باشید